เงื่อนไขเพิ่มเติม

พนักงานจะมีวันหยุด สัปดาห์ละ 1 วัน และมีวันหยุดนักขัตฤกษ์ 13 วันต่อปี คือ

วันขึ้นปีใหม่, วันมาฆบูชา, วันสงกรานต์, วันแรงงาน, วันวิสาขบูชา, วันเข้าพรรษา, วันแม่แห่งชาติ, วันคล้ายวันสวรรคต, วันปิยมหาราช, วันพ่อแห่งชาติ, วันสิ้นปี

***ลูกค้าทุกท่านสามารถโทรศัพท์นัดหมายเวลาเพื่อสัมภาษณ์พี่เลี้ยงได้ ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านของลูกค้าโดยตรง หรือจะสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ก่อนการเริ่มงานทุกครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าทั้งลูกค้าและพี่เลี้ยงต่างพอใจซึ่งกันและกัน ***​​

ติดต่อ อภิชัยเนอร์สซิ่งแคร์ คลิก

เงื่อนไขเพิ่มเติม

พนักงานจะมีวันหยุด สัปดาห์ละ 1 วัน และมีวันหยุดนักขัตฤกษ์ 13 วันต่อปี คือ

วันขึ้นปีใหม่, วันมาฆบูชา, วันสงกรานต์, วันแรงงาน, วันวิสาขบูชา, วันเข้าพรรษา, วันแม่แห่งชาติ, วันคล้ายวันสวรรคต, วันปิยมหาราช, วันพ่อแห่งชาติ, วันสิ้นปี

***ลูกค้าทุกท่านสามารถโทรศัพท์นัดหมายเวลาเพื่อสัมภาษณ์พี่เลี้ยงได้ ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านของลูกค้าโดยตรง หรือจะสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ก่อนการเริ่มงานทุกครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าทั้งลูกค้าและพี่เลี้ยงต่างพอใจซึ่งกันและกัน ***​​

ติดต่อ อภิชัยเนอร์สซิ่งแคร์ คลิก