ศูนย์อภิชัยเนอร์สซิ่งแคร์มีบริการจัดส่งผู้ดูแลผู้ป่วย ดูแลผู้สูงอายุ ดูแลเด็ก และแม่บ้าน
จากเครือข่ายสหวิชาชีพ ทั้งนี้เรายังสามารถ มอบบริการการดูแลแก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยเรื้อรัง
ผู้ป่วยวิกฤต ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต ผู้ป่วยอัลไซเมอร์ หรือผู้ที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ เช่น
ผู้ป่วยเด็กและเด็กแรกคลอดที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ซึ่งคุณสามารถมั่นใจว่าคนที่คุณรัก
จะได้รับการดูแลเหมือน
คนในครอบครัว จากบุคลากรมืออาชีพของศูนย์อภิชัยเนอร์สซิ่งแคร์

อัตราค่าบริการ คลิก

ศูนย์อภิชัยเนอร์สซิ่งแคร์มีบริการจัดส่ง
ผู้ดูแลผู้ป่วย ดูแลผู้สูงอายุ
ดูแลเด็ก
และแม่บ้าน
จากเครือข่ายสหวิชาชีพ ทั้งนี้เรายังสามารถ มอบบริการการดูแลแก่
ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยเรื้อรัง
ผู้ป่วยวิกฤต ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต
ผู้ป่วยอัลไซเมอร์ หรือผู้ที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ เช่น ผู้ป่วยเด็ก และเด็กแรกคลอดที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ซึ่งคุณสามารถมั่นใจว่าคนที่คุณรักจะได้รับการดูแล
เหมือน
คนในครอบครัว
จากบุคลากรมืออาชีพของ
ศูนย์อภิชัยเนอร์สซิ่งแคร์

อัตราค่าบริการ คลิก

สิ่งที่ API ให้ความสำคัญ

 

 • ความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญของบุคลากรที่ให้บริการ

 • ตอบสนองความต้องการของผู้ป่วย ผู้สูงอายุ
  การดูแลเด็ก ตลอดจนแม่บ้าน

 • มาตรฐานการให้บริการอาทิการจัดอบรมเตรียมความพร้อมภาคปฏิบัติสำหรับผู้ให้การดูแล

 • มาตรฐานชุดฟอร์มและเสื้อผ้าเครื่องแบบพนักงานให้สะอาดปลอดเชื้อ

 • ความสะดวกและรวดเร็วในการเข้าถึงบริการจาก API ความพร้อมของบุคลากร

ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่าน

เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งจำเป็นต้องได้รับ

การดูแลเอาใจใส่ เราจะเห็นได้ว่าปัจจุบัน

ปัญหาสุขภาพร่างกาย ในผู้สูงอายุมีมากขึ้นเรื่อยๆ

เช่น โรคเกี่ยวกับสมอง และความจำ

การพลัดตกหกล้ม ภาวะเครียด ซึมเศร้า

และอื่นๆ อีกมากมาย ดังนั้นการมีบุคลากรผู้ดูแล

ที่มีคุณภาพได้รับการใส่ใจดูแลที่ถูกต้อง

และมีประสิทธิภาพจึงทำให้ผู้สูงอายุ

มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้

 

เราจัดส่งบริการด้านสุขภาพต่างๆถึงบ้านเพื่อความสะดวกสบายของคนไข้ ไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง

ไม่ต้องลำบากในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปโรงพยาบาล บริการบำบัดอาการถึงบ้าน

โดยทีม อภิชัยคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์

โดยจะทำการประเมิน และจัดแผนการดูแลตามอาการคนไข้ได้แก่ กดจุดหัตถบำบัด เพื่อการรักษาอาการ

ผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นฟูสภาพภายหลังจากการเจ็บป่วย หรือการนอนโรงพยาบาลนานๆ

ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ ♦ ผู้ป่วยหลังผ่าตัดกระดูกสันหลัง อัมพาต

ผู้ป่วยหลังเปลี่ยนข้อเข่า หรือข้อสะโพก ผู้ป่วยทางระบบกระดูก และกล้ามเนื้อ

เราจัดส่งบริการด้านสุขภาพต่างๆถึงบ้านเพื่อความสะดวกสบายของคนไข้ ไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง

ไม่ต้องลำบากในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปโรงพยาบาล บริการบำบัดอาการถึงบ้าน

โดยทีม อภิชัยคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์

โดยจะทำการประเมิน และจัดแผนการดูแลตามอาการคนไข้ได้แก่ กดจุดหัตถบำบัด เพื่อการรักษาอาการ

ผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นฟูสภาพภายหลังจากการเจ็บป่วย หรือการนอนโรงพยาบาลนานๆ

ผู้ป่วยอัมพฤกษ์

ผู้ป่วยหลังผ่าตัดกระดูกสันหลัง อัมพาต

ผู้ป่วยหลังเปลี่ยนข้อเข่า หรือข้อสะโพก

ผู้ป่วยทางระบบกระดูก และกล้ามเนื้อ

อัตราค่าบริการทั้งหมด คลิกเลย

อภิชัย เอียดผอม

 • ผู้ดำเนินการสถานพยาบาล อภิชัยคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ก่อตั้ง ปี 2562
 • ผ่านการอบรมกู้ชีพ CPR จากสมาคม American Heart Association

อภิชัย เอียดผอม

 • ผู้ดำเนินการสถานพยาบาล อภิชัยคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ก่อตั้ง ปี 2562
 • ผ่านการอบรมกู้ชีพ CPR จากสมาคม American Heart Association